Software Developer
www.metinpolat.net

Şartlar ve Koşullar

Aşağıda Web site satışı ve dijital ürün satın alıma ilişkin sözleşme yer almaktadır.

KULLANICI ve metinpolat.net bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR

Soğanlık Yeni, Soğanlik D-100 Kuzey Yanyol No:72, 34880 Kartal/İstanbul adresinde mukim Metin POLAT (iş bu protokolde kısaca “metinpolat.net” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta web sitesinin ve dijital ürünlerin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

Sözleşmede Kullanılan Tanımlar

Hizmet: Web Sitesi, Hosting, Domain Tescili, SSL,Sosyal Medya Hesap Yükseltmeleri ve diğer dijital ürünler Destek hizmetlerinin tümüne verilen genel ad.
Domain: metinpolat.net, domain.com vb. alan adlarını ifade eder.
Hosting: Alan adı barındırma hizmeti.
SSL: Web sitesi ile kullanıcı bilgisayarı arasındaki iletişimi güvenli hale getiren yazılımlardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) metinpolat.net Hosting paketlerinde 1 yıllık kullanım hakkının kiralanması için metinpolat.net ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.

b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.

c) Bu sözleşme 10 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Hizmet’nin satın alınması ve kullanılması sırasında metinpolat.net ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme, KULLANICININ metinpolat.net sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Hizmet’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Hizmet’ni  Kredi Kartı ile yenilemişse veya metinpolat.net hesabına Hizmet tutarını yatırılarak metinpolat.net’e mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER

Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfada belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Hizmet aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin  bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.


5. İPTAL SÜRECİ

KULLANICI web sitesi siparişinin iptalini bilgi@yurthost.com adresinden talep edebilir. Eğer KULLANICI’nın farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa sipariş iptal edilir. Domain de metinpolat.net aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Kısmi iade gerçekleştirilir.

6. HİZMET

a) metinpolat.net tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.

b) KULLANICI Hizmet hizmeti alırken, metinpolat.net sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.

c) Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi KULLANICI tarafından yapılır.

ç) metinpolat.net , kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.

d) Uluslararası domain tescillerinde, ICANN,  onlinenic.com ve realtimeregister.com adreslerindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

7. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

a. KULLANICI, Hizmet’ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Hizmet’ı üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.

b. KULLANICI, Hizmet’nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Hizmet içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda metinpolat.net hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

c. metinpolat.net , KULLANICININ hizmetine sunduğu Hizmet’nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.

d. KULLANICI, Hizmeti’ne yönelik talep ettiği taktirde metinpolat.net talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.

e. Hizmet metinpolat.net’ın belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Hizmet’nin yayınlanmasını talep edebilir.

f. metinpolat.net, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

g. KULLANICI, metinpolat.net web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.

h. KULLANICI, Hizmet’ın en altında metinpolat.net’in telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya metinpolat.net web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.

i. metinpolat.net , Hizmet ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.

j. KULLANICI, metinpolat.net’in sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez.

k. metinpolat.net, KULLANICI’nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

m. metinpolat.net hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

n. metinpolat.net tarafından gönderilmiş e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, KULLANICIYA sunulan servis askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Hizmet’ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.

KULLANICININ Hizmet’ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde metinpolat.net sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.

metinpolat.net , web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine en az 5 ay kala Hizmet yönetim paneli başlangıç sayfasında kalan gün sayısı göstermeye başlar. Ayrıcametinpolat.net e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI’ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, metinpolat.net’den hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

10. CEZA

Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Ankara mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.