Software Developer
www.metinpolat.net

Html – Özel Karekterler

0 28

Özel Karakterler

Bazı karakterler HTML dilinde çeşitli anlamlara gelebilmektedir. Örneğin (<) karakteri bir HTML kodunun başladığını anlatır ve bunu düz metin kısmında kullanmak kodlamalarda soruna yol açabilir. Böyle durumlarda (&) ya da (#) ile başlayan ve (;) ile biten bazı özel kelimelerden yararlanarak özel karakterleri kullanmalıyız.

Kaynak koduna baktığımızda bunlar &lt; şeklinde görülmektedir. Fakat tarayıcının (<) işaretini oluşturduğunu görürüz.

Gözardı Edilemez Boşluklar

Normalde HTML dilinde boşluk ( ) karakterleri bazı özel durumlar hariç sayılmaz. Yani 10 tane boşluk kullanmış da olsanız bu tarayıcı tarafından boşluk yokmuş gibi algılanır. Bu durumu da özel karakterlerle halledebiliriz. Böyle bir durumda boşluk bırakmak için kullanacağımız metin (&nbsp;)’dir.

Hedef Tanım Kullanım
(Boşluk) Boşluk vermeye yarar. &nbsp;
< Küçüktür işareti. &lt;
> Büyüktür işareti. &gt;
& Ve işareti. &amp;
Tırnak. &quot;
Ayıraç. &#39;

Bunun dışında fazla kullanılmamakla birlikte © (&copy;), ® (&reg;) gibi işaretlerinde özel kullanım şekilleri vardır. Bunların tamamı HTML Entities olarak geçer.

GENEL
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Euro Symbol &euro; &#8364;
© Copyright &copy; &#169;
® Registered Trademark &reg; &#174;
Trademark Sign (TM) &trade;
@ At Symbol &#64;
& Ampersand &amp; &#38;
Paragraph &para; &#182;
Hyphen &#45;
En Dash &ndash; &#150
Em Dash &mdash; &#151;
¬ Not Sign &not; &#172;
Single Left Pointing Angle &lsaquo;
Single Right Pointing Angle &rsaquo;
« Double Left Pointing Angle &laquo; &#171;
» Double Right Pointing Angle &raquo; &#187;
Left Arrow &larr;
Upward Arrow &uarr;
Right Arrow &rarr;
Downward Arrow &darr;
Black Spade Suit (Not available in Firefox) &spades;
Black Clubs Suit (Not available in Firefox) &clubs;
Black Hearts Suit (Not available in Firefox) &hearts;
Black Diamond Suit (Not available in Firefox) &diams;

 

Accents
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
` Grave Accent &#96;
´ Acute Accent &acute; &#180;
¯ Macron Accent &macr; &#175;
¨ Umlaut &uml; &#168;
¸ Cedilla &cedil; &#184;
· Middle Dot &middot; &#183;
º Masculine Ordinal &ordm; &#186;
ª Feminine Ordinal &ordf; &#170;

 

A Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
À Büyük A – Grave Accent &Agrave; &#192;
à Küçük A – Grave Accent &agrave; &#224;
Á Büyük A – Acute Accent &Aacute; &#193;
á Küçük A – Acute Accent &aacute; &#225;
 Büyük A – Circumflex Accent &Acirc; &#194;
â Küçük A – Circumflex Accent &acirc; &#226;
à Büyük A – Tilde &Atilde; &#195;
ã Küçük A – Tilde &atilde; &#227;
Ä Büyük A – Umlaut &Auml; &#196;
ä Küçük A – Umlaut &auml; &#228;
Å Büyük A – Ring &Aring; &#197;
å Küçük A – Ring &aring; &#229;

 

E Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
È Büyük E – Grave Accent &Egrave; &#200;
è Küçük E – Grave Accent &egrave; &#232;
É Büyük E – Acute Accent &Eacute; &#201;
é Küçük E – Acute Accent &eacute; &#233;
Ê Büyük E – Circumflex Accent &Ecirc; &#202;
ê Küçük E – Circumflex Accent &ecirc; &#234;
Ë Büyük E – Umlaut &Euml; &#203;
ë Küçük E – Umlaut &euml; &#235;

 

I Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ì Büyük I – Grave Accent &Igrave; &#204;
ì Küçük I – Grave Accent &igrave; &#236;
Í Büyük I – Acute Accent &Iacute; &#205;
í Küçük I – Acute Accent &iacute; &#237;
Î Büyük I – Circumflex Accent &Icirc; &#206;
î Küçük I – Circumflex Accent &icirc; &#238;
Ï Büyük I – Umlaut &Iuml; &#207;
ï Küçük I – Umlaut &iuml; &#239;

 

O Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ò Büyük O – Grave Accent &Ograve; &#210;
ò Küçük O – Grave Accent &ograve; &#242;
Ó Büyük O – Acute Accent &Oacute; &#211;
ó Küçük O – Acute Accent &oacute; &#243;
Ô Büyük O – Circumflex Accent &Ocirc; &#212;
ô Küçük O – Circumflex Accent &ocirc; &#244;
Õ Büyük O – Tilde &Otilde; &#213;
õ Küçük O – Tilde &otilde; &#245;
Ö Büyük O – Umlaut &Ouml; &#214;
ö Küçük O – Umlaut &ouml; &#246;

 

U Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ugrave; Büyük U – Grave Accent &Ugrave; &#217;
ù Küçük U – Grave Accent &ugrave; &#249;
Ú Büyük U – Acute Accent &Uacute; &#218;
ú Küçük U – Acute Accent &uacute; &#250;
Û Büyük U – Circumflex Accent &Ucirc; &#219;
û Küçük U – Circumflex Accent &ucirc; &#251;
Ü Büyük U – Umlaut &Uuml; &#220;
ü Küçük U – Umlaut &uuml; &#252;

 

Diğer Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Æ Büyük AE &AElig; &#198;
æ Küçük AE &aelig; &#230;
Ç Büyük C – Cedilla &Ccedil; &#199;
ç Küçük C – Cedilla &ccedil; &#231;
Ñ Büyük N – Tilde &Ntilde; &#209;
ñ Küçük N – Tilde &ntilde; &#241;
Ý Büyük Y – Acute Accent &Yacute; &#221;
ý Küçük Y – Acute Accent &yacute; &#253;
ÿ Küçük Y – Umlaut &yuml; &#255;
Ð Büyük Eth – Icelandic &ETH; &#208;
ð Küçük Eth – Icelandic &eth; &#240;
Þ Büyük Thorn – Icelandic &THORN; &#222;
þ Küçük Thorn – Icelandic &thorn; &#254;
ß Küçük Sharps – German &szlig; &#223;

 

Quotes and Punctuation
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
! Exclamation Mark &#33;
¡ Inverted Exclamation &iexcl; &#161;
? Question Mark &#63;
¿ Inverted Question Mark &iquest; &#191;
: Colon &#58;
; Semicolon &#59;
, Comma &#44;
. Period &#46;
Apostrophe &#39;
* Asterisk &#42;
Dagger &dagger;
Double Dagger &Dagger;
Per Mill Sign &permil;
¹ Superscript 1 &sup1; &#185;
² Superscript 3 &sup2; &#178;
³ Superscript 3 &sup3; &#179;
¼ One-Fourth Fraction &frac14; &#188;
½ One-Half Fraction &frac12; &#189;
¾ Three-Fourths Fraction &frac34; &#190;
^ Caret &#94;
~ Tilde &#126;
Overline (Overscore) &oline;
_ Horizontal Bar (Underscore) &#95;
Left Single Quote &lsquo;
Right Single Quote &rsquo;
Left Double Quote; &ldquo;
Right Double Quote &rdquo;
Single Low-9 Quote &sbquo;
Double Low-9 Quote &bdquo;
Double Quotation Mark &quot; &#34;

 

Slashes and Brackets
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
/ Slash &frasl; &#47;
\ Backslash &#92;
( Left Parenthesis &#40;
) Right Parenthesis &#41;
[ Left Square Bracket &#91;
] Right Square Bracket &#93;
{ Left Curly Brace &#123;
} Right Curly Brace &#125;
| Vertical Bar &#124;
¦ Broken Vertical Bar &brvbar; &#166;

 

Money and Math Symbols
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
% Percent Sign &#37;
# Numara Sign &#35;
Euro Sign &euro; &#8364;
$ Dollar Sign &#36;
¢ Cent Sign &cent; &#162;
¥ Yen Sig &yen; &#165;
£ Pound Sterling &pound; &#163;
¤ General Currency Sign &curren; &#164;
+ Plus Sign &#43;
× Multiplication Sign &times; &#215;
÷ Division Sign &divide; &#247;
= Equals Sign &#61;
± Plus or Minus &plusmn; &#177;
&lt; Less Than Sign &lt; &#60;
> Greater Than Sign &gt; &#62;
µ Micro Sign &micro; &#181;
° Degree Sign &deg; &#176;
§ Section Sign &sect; &#167;
Ø Büyük O – Slash &Oslash; &#216;
ø Küçük O – Slash &oslash; &#248;

 

Büyük Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
A Büyük A &#65;
B Büyük B &#66;
C Büyük C &#67;
D Büyük D &#68;
E Büyük E &#69;
F Büyük F &#70;
G Büyük G &#71;
H Büyük H &#72;
I Büyük I &#73;
J Büyük J &#74;
K Büyük K &#75;
L Büyük L &#76;
M Büyük M &#77;
N Büyük N &#78;
O Büyük O &#79;
P Büyük P &#80;
Q Büyük Q &#81;
R Büyük R &#82;
S Büyük S &#83;
T Büyük T &#84;
U Büyük U &#85;
V Büyük V &#86;
W Büyük W &#87;
X Büyük X &#88;
Y Büyük Y &#89;
Z Büyük Z &#90;

 

Küçük Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
a Küçük A &#97;
b Küçük B &#98;
c Küçük C &#99;
d Küçük D &#100;
e Küçük E &#101;
f Küçük F &#102;
g Küçük G &#103;
h Küçük H &#104;
i Küçük I &#105;
j Küçük J &#106;
k Küçük K &#107;
l Küçük L &#108;
m Küçük M &#109;
n Küçük N &#110;
o Küçük O &#111;
p Küçük P &#112;
q Küçük Q &#113;
r Küçük R &#114;
s Küçük S &#115;
t Küçük T &#116;
u Küçük U &#117;
v Küçük V &#118;
w Küçük W &#119;
x Küçük X &#120;
y Küçük Y &#121;
z Küçük Z &#122;

 

Numaralar
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
0 Sıfır &#48;
1 Numara 1 &#49;
2 Numara 2 &#50;
3 Numara 3 &#51;
4 Numara 4 &#52;
5 Numara 5 &#53;
6 Numara 6 &#54;
7 Numara 7 &#55;
8 Numara 8 &#56;
9 Numara 9 &#57;
Abone Ol
En son haberleri, gelişmeleri ve blog yazılarımı doğrudan gelen kutunuza almak için buradan abone olabilirsiniz.
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.